Budowa oraz zasada działania układu chłodniczego

Budowa układu chłodniczego:

Schemat układu klimatyzacji

1) Skraplacz

2) Zawór rozprężny

3) Parownik

4) Sprężarka

 

 

Zasada działania:

Powietrze z pomieszczenia ochładza się na parowniku (proces endotermiczny) przekazując w ten sposób ciepło czynnikowi chłodniczemu (pośredniemu), który krąży w obiegu zamkniętym. Następnie czynnik pośredni (gaz) zostaje sprężony w sprężarce (wzrasta jego temperatura) i jest przetłoczony do skraplacza który znajduje się na zewnątrz budynku. W skraplaczu ciepło z czynnika zostaje oddane do powietrza zewnętrznego (zachodzi proces egzotermiczny), gaz skrapla się i staje cieczą (nadal pod wysokim ciśnieniem). Ciecz dostaje się do elementu rozprężnego, gdzie jest dławiona – zostaje zmniejszone jej ciśnienie i co za tym idzie temperatura. Schłodzony czynnik w postaci cieczy ponownie zostaje podany na parownik, gdzie się ogrzewa od powietrza w pomieszczeniu i przechodzi w stan gazowy.